راهنمای خرید

تیم پی پلی

هدف از ساخت این مجموعه ، خرید بازی به صورت مجاز و به صورت مستقیم از مراکز فروش بازی در دنیاست. به توجه به زمان بر بودن پروسه خرید در روش های قدیمی و یا هزینه نسبتا زیاد برای هر خرید ، سیستمی که بتوان به راحتی و با هزینه کم خرید را انجام داد لازم بود.

امید است که خدمات این مجموعه مورد رضایت شما دوستان واقع شود.