بازی Original Walker: Prologue بازی Original Walker: Prologue

خرید بازی


قبل از خرید بازی لطفا راهنمای خرید از وبسایت را مطالعه نمایید.

انتخاب نسخه بازی

رایگان است قیمت نهایی

ژانر بازی:

تگ های بازی:

مشخصات بازی

Original Walker: Prologue

contact

Steely sunshine [steam player group]:920439829


About the Game

The dawn of the 22nd century is coming


A woman named Monica, she walked again on the ground of wasteland, she will walk on this land according to your consciousness. Cruel alien aggression, multi-party chaos, sharply reduced to 300 million humans, and countless politicians who are full of ghosts, full of blood and tears [Tissot plan], "bottom humans" without bottom line, They will all appear, but they will never interfere with you, the world will start again, just for you...
Of course, this world will continue to progress as long as there is your existence.

Game features


0 to 60 level detailed classification of round battle survival class RPG games
Different environments and intense and rich combat systems
The interlocking story and rich game kernel

تصاویر محیط بازی

ویدئو بازی

نیاز به ورود

برای گذاشتن پیام نیاز است که به حساب کاربری خود وارد شوید.

ورود به حساب کاربری
;